Önemli

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 11 kapsamında iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler dikkate alınarak olumsuz etkileri önleyici ve sınırlandırıcı Acil Durum Planlarının hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanmış 18 Haziran 2013 Tarihli Mevzuat’a ulaşmak için buraya tıklayın.

Acil Durum Planları

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

• Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

• Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil durum planları hazırlanır.

acil durum planları