İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında faaliyette olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.

6331 Sayılı kanunun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

OSGB’ler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar olup şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan hizmet firmalarıdır.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe 6331 Sayılı İş güvenliği kanunu çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de; işyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanı” çalıştırma zorunluluğudur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 1 ve daha fazla çalışanı olan Tehlikelli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan Az Tehlikeli şirketler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlüdürler. Bunun yanında; 50 ve üzeri çalışanı mevcut olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan şirketler Diğer Sağlık Personeli hizmeti almakla yükümlüdürler. İş yeri hekimi ve İş güvenlik uzmanlarının yasal çalışma hizmet süreleri iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Şirketler yükümlülüklerini yerine getirilebilmeleri için gerekli personeli bünyelerinde bulundurarak veya Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak karşılayabilirler.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

  • İşçilerin sağlık gözetimi,
  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  • İlkyardım ve acil müdahale

gibi bir çok diğer görevi yerine getirmekle yükümlüdür.

DOĞA OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler ve İşveren’i yasalara karşı sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.

Firmalar İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek için değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından yerine getirmelidir.

osgb-nedir