Önemli

Gezici İSG Mobil Sağlık hizmetleri ; Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge’ ye uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Mobil Sağlık Hizmetleri, yalnızca İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılarak yetkilendirilmiş OSGB’ler tarafından sunulabilir. Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) tarafından verilen uygunluk belgeleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ruhsatın yerine geçemez.
Teklif Almak için Tıklayın
6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre işverenler çalışanların sağlık gözetimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenleyen maddeye göre, İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Akciğer Grafisi

akciğer grafisi
Çalışanların , Mesleki Akciğer hastalıklarının tespiti, korunması ve oluşabilecek etkilerin takibini yaparak erken dönemde teşhisini koymak; peryodik aralıklarla yasal önemi olan bu uygulamayı gerçekleştirmek amacı ile Kurumumuz Gezici İSG Mobil aracı ile Akciğer Filmleri çekilerek kayıt altına alınmaktadır.
*Akciğer Grafilerinin kontrolü Doğa OSGB bünyesinde çalışan Radyoloji Uzmanı Doktor tarafından sağlanmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum Testi - Doğa OSGB
Solunum fonksiyon testleri, çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test sayesinde KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı )  ve astım olmak üzere nefes darlığıyla seyreden tüm akciğer hastalıklarının erken tanısında, hastalığın hangi evrede olduğuna, ayrıca sebebi bilinmeyen nefes darlıklarının tespitinde önemli bilgiler alınabilmektedir. Ölçümler spirometri adı verilen cihazlarla yapılmakta olup, işgücü kaybını en aza indirmek amacıyla, işyerinizde uygun bir ortamda pratik bir şekilde çalışanlarınıza uygulanabilmektedir .
*Spirometri sonuçlarının kontrolü Doğa OSGB bünyesinde çalışan Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru tarafından sağlanmaktadır.

Odyometri

Odyometri Testi - Doğa OSGB
Kulak hastalıklarının, özellikle duyma ile ilgili kulak problemlerinin tanısını koymada, tedavi aşamasında ve tedavi sonrası takiplerinde baş vurulan testlerdir. Bu testler , test yapılan kişinin etraf seslerini duyamayacağı özel olarak tasarlanmış ses geçirmez kabinlerde, kalibrasyonu yapılmış cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Çalışma hayatında en sık, her iki kulağın kalından – inceye değişik frekanslardaki seslerden , duyabildiği en düşük ses şiddetini ölçen pür ton odiyometri testi kullanılmaktadır.
*Odyo testinin sonuçları Doğa OSGB bünyesinde çalışan Odyometrist veya KBB doktorumuz tarafından sağlanmaktadır.

Tüm Laboratuvar Testleri

Takip parametreleri olarak kullanılan ve anlaşmalı olduğumuz modern laboratuarlarımızda yapmakta olduğumuz laboratuar testleri;
Odyometri Testi - Doğa OSGB
Odyometri Testi - Doğa OSGB
 • Hemogram (18 Parametre)
 • Tam idrar tetkiki
 • Kolesterol
 • Trigliserid
 • Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu
 • HBsAg (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HBs (ELISA yöntemi ile)
 • Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV (1+2)
 • Kanda Kurşun
 • Fenol
 • Toluen
 • Hippürik Asit
 • Kolinesteraz
 • Karboksihemoglobin,
 • Methemoglobin
 • Bakır
 • Çinko
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • diğer parametreler ve her türlü check-up uygulamaları.

Portör Taramaları

Gıda ve Sıhhi sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak halk sağlığı ve toplum sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde profesyonel ve uzman sağlık ekibimizle iş yerlerinde çalışan işçi ve görevlilerin portör muayene taramalarını yapmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş muayeneleri , iş yeri hekimlerimiz tarafından yapılmakta olup, işin niteliğine göre gerekli testler (Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi , Kan Sayımı , Kan Grubu, Hepatit testleri,İdrar Tahlili,v.s) kurumumuzla anlaşmanız halinde kısa sürede sonuçlandırılarak, ekonomik fiyat Paketleriyle; tarafınızdan gönderilecek her işçiye hizmet verilebilmektedir.