Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet almanın avantajları ;

  • DOĞA OSGB ile sözleşme yaptığınız takdirde, İş güvenlik uzmanı, İş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli ataması çalışma bakanlığı İSG KATİP SİSTEMİ üzerinden yapılarak atamalar yapılarak resmileştirilecektir.
  • DOGA OSGB bünyesinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli peryodik zamanlarda iş yerini denetleyerek, ortamdan ve çalışandan kaynaklanabilecek olumsuzlukları tespit ederek ortadan kaldırılacaktır.
  • İş yerinizdeki eksik araç ve gereçlerin eksikliklerinin tespiti ve tamamlanması için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir
  • DOĞA OSGB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlıgının yürürlüge yeni giren uygulamaları hakkında firma yetkililerini bilgilendirecektir.
  • DOĞA OSGB, İş Güvenliği ile ilgili, iş güvenlik uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı sağlık personeli ve Yapılması zorunlu Sağlık Tetkikleri hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek bir kurumdan hizmet alabileceksiniz.
  • DOĞA OSGB tarafından verilecek hizmet sunumu kesintisiz, kaliteli ve etik kurallara bağlı olarak devam edecektir.
  • DOĞA OSGB Tarafından Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız iş güvenliği risklerini tespit etmekle birlikte, risklerin çözümünde de öneride bulunacaklardır.
  • DOĞA OSGB Tarafından görevlendirilecek uzmanlar İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alıp istatistik oluşturup muhafaza edecektir.
  • DOGA OSGB, Tarafından Hizmet karşılığı olarak verilen fatura gider olarak gösterilebilecektir.
  • DOĞA OSGB, ISO 9001 / 2008 Kalite Sistemi‘ne sahip olup bu çerçevede çalışmalarını yürütmektedir.